Missie en visie

Onze passie is het werken aan een duurzame samenleving en onze expertise daarbij ligt bij het proces dat daarvoor nodig is. Het inrichten van een duurzame leefstijl en een duurzame samenleving moet je immers samen doen en samen leren. Van jong tot oud. Op school en in organisaties. Dat gaat dus over natuur- en milieueducatie, participatie, stakeholderbetrokkenheid.  

In ons werk houden we ons vooral bezig met de processen die relevant zijn om duurzame ontwikkeling te realiseren. We hebben specifiek aandacht voor duurzame ontwikkeling binnen organisaties (met name overheden en maatschappelijke organisaties), maar werken ook aan duurzaamheid door het begeleiden van andere processen, zoals het samen met bewoners inrichten van een buurttuin, het bevorderen van natuurbeleving in de kinderopvang of het versterken van de samenwerking tussen verschillende partijen.

Onze opvatting is dat het werken aan duurzame ontwikkeling gaat over het in balans brengen van de drie P’s: People, Planet, Prosperity. We hanteren daarbij een heel eigen werkwijze:

  • We verbinden inhoudelijke kennis met de mensen in een organisatie.

  • We laten medewerkers, managers, bestuurders ervaren wat het is om met duurzame ontwikkeling bezig te zijn; bijvoorbeeld door het inzetten van een duurzaamheidslab als een motor voor duurzame innovatie.

  • We hebben oog voor processen in organisaties. Duurzame ontwikkeling speelt immers op alle niveaus en ook tegelijkertijd; van bestuur tot in de buitendienst. Wij managen met u dat proces en geven waar wenselijk proces- en organisatieadvies.

Het leren krijgt bij ons veel aandacht: zowel natuur- en milieueducatie, als sociaal leren en competentientwikkeling in organisaties. Communicatie, inspiratie en profilering zijn belangrijke onderliggende processen die daarbij horen. Hier besteden wij met organisaties en in training/begeleiding van medewerkers veel aandacht aan.

De kennis die we opdoen in onze opdrachten delen we graag. Op deze website vindt u daarom verschillende interessante rapporten, verslagen en publicaties bij de desbetreffende thema’s.

Naast dat we in onze opdrachten werken aan duurzame ontwikkeling hebben we maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ook in onze bedrijfsvoering hoog in het vaandel staan. Lees meer over ons MVO-beleid.