Natuur en groen in de wijk 

Groene openbare ruimte in steden zijn uitstekende plekken voor ontmoeting. In multiculturele wijken kunnen ze zelfs bijdragen aan sociale integratie. Vanzelfsprekend is een natuurlijke omgeving en zijn natuuractiviteiten belangrijk voor kinderen. Maar ook ouderen kunnen hier veel baat bij hebben. Een natuurlijke omgeving stimuleert bewegen, ontspanning, zingeving en speelt in op de zintuigen.

 

Natuur in de ouderenzorg 

Samen met Veldwerk Nederland zijn we een project aan het opstarten om natuur(beleving) in verpleeg- en verzorgingshuizen een brede en structurele plek te geven om op die manier het welzijn van de ouderen in deze instellingen te vergroten.Voor een brede en structurele plek van natuur in het zorgproces van verpleeg- en verzorgingshuizen is ons inziens het volgende nodig:
- Natuurlijke belevingstuin die is afgestemd op de behoeften van de bewoners.
- Natuuractiviteiten voor bewoners.
- Educatie bij management en personeel: zij moeten bekend zijn met de betekenis en meerwaarde van natuur voor bewoners. Ook moeten zij invulling kunnen geven aan natuur in de zorginstelling.
- Natuur als onderdeel van het zorgbeleid van het verpleeghuis/verzorgingshuis: o.a. visie op natuur in de zorginstelling en het gebruik van de natuurlijke tuin en de natuuractiviteiten structureel inplannen in de dagbehandelplannen en activiteitenschema’s van de bewoners

 

Gerelateerde opdrachten

Vernieuwend aanbod Natuur- en Milieueducatie Almere Poort

Vernieuwend aanbod Natuur- en Milieueducatie Almere Poort
Mensen dichter bij natuur brengen. Dat is het doel van Stichting Stad & Natuur Almere. In de hele stad verzorgt zij activiteiten op het gebied van recreatie, educatie en...

Opdrachtgever: Stad & Natuur Almere

Realisatie: 2015

Lees verder

Groen in de ouderenzorg - Project 'Natuurlijk samen!'

Groen in de ouderenzorg - Project 'Natuurlijk samen!'
Samen met ZZG Zorggroep Zuid Gelderland, gemeente Wijchen en woningcorporatie Talis zorgt Cailin Partners voor een natuurlijke inrichting van twee grote tuinen van zorgcentra in Wijchen....

Opdrachtgever: ZZG Zorggroep

Realisatie: 2013-2015

Lees verder

Biodiversiteit, gemeente Eindhoven

Biodiversiteit, gemeente Eindhoven
Cailin Partners werkt in 2012 en 2013 in twee deelprojecten aan biodiversiteit in Eindhoven. Allereerst is er met bewoners in de wijken Woensel en Doornbod gewerkt. Op dit moment...

Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven

Realisatie: 2012

Lees verder

Nieuwe inrichting 'Boerderijterrein' in Arnhem

Nieuwe inrichting 'Boerderijterrein' in Arnhem
In het kader van ‘het bod’ van woningcorporatie Portaal aan de Wijk Sint Marten in Arnhem is een aantal initiatieven gehonoreerd die bij kunnen dragen aan verbetering van de...

Opdrachtgever: Woningcorporatie Portaal

Realisatie: 2008-2009

Lees verder

Buitenruimte voor Contact

Buitenruimte voor Contact
Groene ontmoetingsplekken in de stad hebben een positief effect op het sociale klimaat in de wijk. In aandachtswijken kunnen binnentuinen, groene speelplekken en gezamenlijk ontworpen...

Opdrachtgever: VROM (WWI) Ruimte voor Contact

Realisatie: 2007-2009

Lees verder

OVERZICHT OPDRACHTEN