Opdrachten

Regionale netwerken voor duurzame ontwikkeling 25 november 2016

Regionale netwerken voor duurzame ontwikkeling 25 november 2016
NIeuwe samenwerkingsvormen in de vorm van netwerken. Dat is wat we zien ontstaan rondom regionale kwesties als energie, duurzaamheid, mobiliteit, werkgelegenheid. Samen in de regio aan...

Opdrachtgever: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Realisatie: 2016

Lees verder

Omgevingsdiensten gaan meer verbinden met de samenleving

Omgevingsdiensten gaan meer verbinden met de samenleving
De samenleving verandert en dat geldt ook voor de relatie tussen burger en overheid. Die relatie vraagt om ruimte voor burgerinitiatief.  Voor omgevingsdiensten is vooral de...

Opdrachtgever: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Realisatie: 2016

Lees verder

Social innovation powered by nature

Social innovation powered by nature
Midpoint Brabant vormt een platform voor de regio waarop initiatieven, evenementen, kennis en partijen rondom Social Innovation te vinden zijn. Regelmatig bieden zij partijen een...

Realisatie: 2016

Lees verder

Praktische werksessies 'duurzaam verbinden bodembeleid'

Praktische werksessies 'duurzaam verbinden bodembeleid'
Bowine Wijffels verzorgde samen met Ruud Schuurs (Adviseur in beweging) een aantal bijeenkomsten voor deelnemers van het Gelders Ondergrondoverleg. Het waren vooral 'werksessies' die...

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat (RWS) Leefomgeving

Realisatie: 2015

Lees verder

Tentoonstelling 'Spieken, de natuur als mentor, model en maatstaf'

Tentoonstelling 'Spieken, de natuur als mentor, model en maatstaf'
Als gast-conservator waren we betrokken bij de ontwikkeling van de biomimicry tentoonstelling 'Spieken' die zaterdag 12 december jl. geopend is in het Natuurhistorisch Museum in...

Opdrachtgever: Stichting Biomimicry NL

Realisatie: 2015

Lees verder

Succesvolle uitwisselingsdag regionale netwerken voor duurzame ontwikkeling

Succesvolle uitwisselingsdag regionale netwerken voor duurzame ontwikkeling
"Vandaag was voor het eerst een nieuwe beroepsgroep samen en dat was heel bijzonder", aldus Peter Bootsma van het netwerk NoordenDuurzaam. Bootsma duidt daarbij op een nieuwe groep...

Opdrachtgever: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Realisatie: 2015

Lees verder

Biomimicry voor op het groene schoolplein!

Biomimicry voor op het groene schoolplein!
Leren van paardebloemen, lieveheersbeestjes, stekelige struiken..... Dat kan met de module 'biomimicry op het groene schoolplein'. Bowine Wijffels (verbonden aan Stichting Biomimicry)...

Opdrachtgever: Stichting Biomimicry NL

Realisatie: 2015

Lees verder

Vernieuwend aanbod Natuur- en Milieueducatie Almere Poort

Vernieuwend aanbod Natuur- en Milieueducatie Almere Poort
Mensen dichter bij natuur brengen. Dat is het doel van Stichting Stad & Natuur Almere. In de hele stad verzorgt zij activiteiten op het gebied van recreatie, educatie en...

Opdrachtgever: Stad & Natuur Almere

Realisatie: 2015

Lees verder

Nature Wise

Nature Wise
Van de natuur leren hoe een organisatie succesvol op veranderende omstandigheden in kan spelen? Of leren van zwermen en kuddes over leiderschap? Het lijkt onwaarschijnlijk misschien maar...

Realisatie: 2014

Lees verder

Duurzame ontwikkeling, de nieuwe uitdaging voor Omgevingsdiensten?

Duurzame ontwikkeling, de nieuwe uitdaging voor Omgevingsdiensten?
In de afgelopen jaren zijn Milieudiensten omgevormd tot Omgevingsdiensten en Regionale Uitvoeringsdiensten (OD's en RUD's). Nieuwe organisaties met nieuwe thema's en regels. Een mooi...

Opdrachtgever: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Realisatie: 2014 ev

Lees verder

Groen in de ouderenzorg - Project 'Natuurlijk samen!'

Groen in de ouderenzorg - Project 'Natuurlijk samen!'
Samen met ZZG Zorggroep Zuid Gelderland, gemeente Wijchen en woningcorporatie Talis zorgt Cailin Partners voor een natuurlijke inrichting van twee grote tuinen van zorgcentra in Wijchen....

Opdrachtgever: ZZG Zorggroep

Realisatie: 2013-2015

Lees verder

Groene Kinderopvang

Groene Kinderopvang
Cailin Partners en Veldwerk Nederland leggen hun jarenlange ervaring met het implementeren van groen in de kinderopvang vast in een schitterend inspiratieboek! Het boek 'Van...

Opdrachtgever: Veldwerk Nederland

Realisatie: 2011-2015

Lees verder

Succesvolle Gelderse Bijeenkomst Sport & Duurzaamheid - 18 september 2014

Succesvolle Gelderse Bijeenkomst Sport & Duurzaamheid - 18 september 2014
Hebben sportaccommodaties baat bij energiebesparing en zijn er mogelijkheden voor eigen energieopwekking? Hoe past dit onderwerp bij het vitaliseren van sportclubs? Verduurzaming van...

Opdrachtgever: Provincie Gelderland

Realisatie: 2014

Lees verder

Biomimicry workshop voor kenniskring HRM business consultants Haagse Hogeschool

Biomimicry workshop voor kenniskring HRM business consultants Haagse Hogeschool
Met een natuurbril naar je eigen organisatie kijken; dat was de wens van de HRM business consultants van de Haagse Hogeschool. Bowine Wijffels verzorgde voor hen een interactieve...

Opdrachtgever: Haagse Hogeschool

Realisatie: 2013

Lees verder

Succesvolle energiemarkt voor provincie Gelderland

Succesvolle energiemarkt voor provincie Gelderland
Onder de titel Watts Next? organiseerde Cailin Partners samen met Groen Geregeld (Cailin Kring) op 26 september 2013 een symposium met werkateliers en markt over energiebeheer en...

Opdrachtgever: Provincie Gelderland

Realisatie: 2013

Lees verder

Groene Dagopvang

Groene Dagopvang
  Natuurbeleving in de kinder(dag)opvang staat volop in de aandacht. Ondanks de bezuinigingen zien kinderopvangorganisaties het belang van groenbeleding voor de ontwikkeling van...

Opdrachtgever: Veldwerk Nederland

Realisatie: 2010-2013

Lees verder

Milieubewustwording in Georgië

Milieubewustwording in Georgië
Georgië (in de Kaukasus, tussen Rusland en Turkije) is een fraai land met grote contrasten, zowel landschappelijk als sociaal. Ook in de hoofdstad Tbilisi zijn deze contrasten...

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur & Milieu (RWL)

Realisatie: 2013

Lees verder

Biodiversiteit, gemeente Eindhoven

Biodiversiteit, gemeente Eindhoven
Cailin Partners werkt in 2012 en 2013 in twee deelprojecten aan biodiversiteit in Eindhoven. Allereerst is er met bewoners in de wijken Woensel en Doornbod gewerkt. Op dit moment...

Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven

Realisatie: 2012

Lees verder

Duurzaamheid als motor

Duurzaamheid als motor
In opdracht van Agentschap NL begeleidde Wieke Bonthuis de Milieudienst Midden-Holland bij de verankering van duurzaamheid binnen haar eigen organisatie en in de dienstverlening aan...

Opdrachtgever: Agentschap NL

Realisatie: 2010-2012

Lees verder

DoorSTROMEN, ontwikkeling plan arrangement STROOM 2013 - 2015

DoorSTROMEN, ontwikkeling plan arrangement STROOM 2013 - 2015
Leren over water en waterbeheer, daar gaat het over in het Zuid-Hollandse arrangement STROOM. In de afgelopen jaren namen een groot aantal partijen deel aan dit educatie arrangement....

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht en projectgroep STROOM water

Realisatie: 2012

Lees verder

Landelijk programma Natuur- en Milieu Educatie

Landelijk programma Natuur- en Milieu Educatie
Natuur- en milieueducatie draagt bij aan duurzaamheid. Leren gaat immers vooraf aan veranderen van gedrag. Dat leren blijkt steeds belangrijker in een snel veranderende samenleving....

Opdrachtgever: Agentschap NL

Realisatie: 2008-2011

Lees verder

Management bij Utrechtse Milieudiensten

Management bij Utrechtse Milieudiensten
Sinds zomer 2011 is Wieke Bonthuis (interim)manager bij het Team Natuur- en Milieucommunicatie van de Milieudienst Zuid-Oost Utrecht. Team NMC werkt, net als de rest van de Milieudienst,...

Opdrachtgever: Milieudienst Zuid Oost Utrecht

Realisatie: 2011 - 2012

Lees verder

Marktverkenning NME Zoetermeer

Marktverkenning NME Zoetermeer
Team NME van de gemeente Zoetermeer laat door Cailin Partners een marktverkenning uitvoeren. De marktverkenning is met name gericht op de kansen voor het product ‘speelnatuur’.

Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer

Realisatie: 2011

Lees verder

Milieu Huis Spijkenisse

Milieu Huis Spijkenisse
Het Milieu Huis is het NME-centrum van Spijkenisse. Het centrum organiseert uiteenlopende recreatieve en educatieve activiteiten voor de inwoners van Spijkenisse en omgeving. De...

Opdrachtgever: Gemeente Spijkenisse

Realisatie: 2010-2011

Lees verder

Nieuwe inrichting 'Boerderijterrein' in Arnhem

Nieuwe inrichting 'Boerderijterrein' in Arnhem
In het kader van ‘het bod’ van woningcorporatie Portaal aan de Wijk Sint Marten in Arnhem is een aantal initiatieven gehonoreerd die bij kunnen dragen aan verbetering van de...

Opdrachtgever: Woningcorporatie Portaal

Realisatie: 2008-2009

Lees verder

Trainingen en workshops 'Duurzaam afwegen'

Trainingen en workshops 'Duurzaam afwegen'
Werken aan duurzame ontwikkeling betekent zoeken naar de juiste balans tussen de 3 P’s (People, Profit, Planet), een balans nu maar ook voor later. Dat wil zeggen tijd nemen voor een...

Realisatie: doorlopend

Lees verder

Kroatiërs leren over duurzaamheid

Kroatiërs leren over duurzaamheid
Kroatië heeft sinds 2009 een nationale strategie voor duurzame ontwikkeling. Voor verdere implementatie van duurzame ontwikkeling op alle belangrijke beleidsterreinen is kennis en...

Opdrachtgever: Agentschap NL

Realisatie: 2010

Lees verder

Procesondersteuning campagne STROOM! NME Zuid-Holland

Procesondersteuning campagne STROOM! NME Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland heeft Cailin Partners gevraagd om de campagne STROOM! procesmatig te ondersteunen. Deze campagne wordt gedragen door alle Zuid-Hollandse NME-diensten en is...

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Realisatie: 2010

Lees verder

NME Zoetermeer

NME Zoetermeer
De gemeente Zoetermeer hecht aan NME en dat komt tot uitdrukking in een stevig team voor NME  en een breed palet van activiteiten. De belangrijkste doelgroep is het basisonderwijs. Een...

Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer

Realisatie: 2009-2010

Lees verder

Uitwisselingsbijeenkomst NME-aanbieders

Uitwisselingsbijeenkomst NME-aanbieders
Karin Verreck begeleidde, in opdracht van NME Amsterdam Osdorp, een uitwisselingsbijeenkomst voor NME aanbieders in Amsterdam Nieuw West.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Realisatie: 2010

Lees verder

Inrichting Natuurkwartier Nieuwegein

Inrichting Natuurkwartier Nieuwegein
Het Natuurkwartier Nieuwegein is een prachtig groen gebied waar mensen, dieren, natuur en cultuur elkaar raken. Het Natuurkwartier wordt gevormd door het Milieu Educatie Centrum (MEC)...

Opdrachtgever: Gemeente Nieuwegein

Realisatie: 2009

Lees verder

Landschap Laag Holland

Landschap Laag Holland
Om het Nationaal Landschap Laag Holland beter en integraler onder de aandacht te brengen van het publiek hebben enkele organisaties het initiatief genomen om de integrale samenwerking...

Opdrachtgever: Landschap Noord-Holland

Realisatie: 2008-2009

Lees verder

Duurzaam Zoetermeer

Duurzaam Zoetermeer
Voor de gemeente Zoetermeer was Wieke Bonthuis programmamanager Duurzaam Zoetermeer. Duurzaamheid raakte aan de portefeuilles van alle collegeleden en werd binnen de gemeente breed...

Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer

Realisatie: januari 2008-juli 2009

Lees verder

Buitenruimte voor Contact

Buitenruimte voor Contact
Groene ontmoetingsplekken in de stad hebben een positief effect op het sociale klimaat in de wijk. In aandachtswijken kunnen binnentuinen, groene speelplekken en gezamenlijk ontworpen...

Opdrachtgever: VROM (WWI) Ruimte voor Contact

Realisatie: 2007-2009

Lees verder

Training projectmatig werken

Training projectmatig werken
                Voor de medewerkers van het Amsterdams NME-centrum verzorgde Wieke Bonthuis een tweedaagse training projectmatig werken.

Opdrachtgever: Amsterdams NME-centrum

Realisatie: 2009

Lees verder

Evaluatie 'De BSO Natuurlijk!'

Evaluatie 'De BSO Natuurlijk!'
Om natuurbeleving in de BSO te stimuleren is JSO, samen met Veldwerk Nederland, het project ‘De BSO Natuurlijk!’ gestart.

Opdrachtgever: JSO

Realisatie: 2009-2010

Lees verder

Groen is Gras

Groen is Gras
Er is een dalende betrokkenheid van de Nederlandse jeugd bij onze leefomgeving in het algemeen en natuur in het bijzonder. Kinderen spelen steeds minder buiten en komen almaar minder in...

Opdrachtgever: Veldwerk Nederland

Realisatie: 2007-2009

Lees verder

Doorwerking projecten jeugd en natuur

Doorwerking projecten jeugd en natuur
  Het ministerie van LNV heeft bij Cailin Partners en Veldwerk Nederland de vraag neergelegd hoe de doorwerking van projecten, die gesubsidieerd worden vanuit de RDN-regeling,...

Opdrachtgever: Ministerie LNV

Realisatie: 2010

Lees verder

Samenwerking op Keercamp

Samenwerking op Keercamp
Houten heeft een prachtige plek waar spelen, natuurbeleving- en educatie en contact met mens en dier centraal staan.

Opdrachtgever: Gemeente Houten

Realisatie: 2008

Lees verder

Tentoonstelling 'Spieken, de natuur als mentor, model en maatstaf'

Tentoonstelling 'Spieken, de natuur als mentor, model en maatstaf'
Als gastconservator waren we betrokken bij de ontwikkeling van de biomimicry tentoonstelling 'Spieken' die zaterdag 12 december jl. geopend is in het natuurhistorisch museum in...

Opdrachtgever: Stichting Biomimicry NL

Realisatie: 2015

Lees verder