Strategie en beleid

Educatie en communicatie vragen niet alleen om kwalitatief goede activiteiten maar goede educatie en communicatie komt voort uit een beeld over wat en hoe de organisatie wil bijdragen aan een duurzame samenleving; een visie en een missie dus.

Een heldere koers geeft richting aan het vormgeven van uw organisatie en aan activiteiten. Dat begint uiteraard bij het formuleren van een visie en een missie. Hoe geef je dat vervolgens vorm binnen de organisatie? Hoe groot of klein een organisatie ook is, activiteiten vragen om een strategie. Cailin Partners kan u helpen hiervoor een helder plan te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor NME organisaties. Ligt uw focus bij het aanbieden van natuurbeleving aan jonge kinderen, of meer bij het betrekken van inwoners bij gemeentelijke beleidsontwikkeling? Deze en andere vragen helpen u om de koers te bepalen.

Ook denken we met u mee bij het uitwerken van visie/missie naar concrete uitvoeringsplannen in de organisatie. Onder het motto ‘Eerst de richting bepalen, dan de boot optuigen en vervolgens met vertrouwen de zee op’ ondersteunen we organisaties graag bij strategie en beleidsvraagstukken.

Gerelateerde opdrachten

Omgevingsdiensten gaan meer verbinden met de samenleving

Omgevingsdiensten gaan meer verbinden met de samenleving
De samenleving verandert en dat geldt ook voor de relatie tussen burger en overheid. Die relatie vraagt om ruimte voor burgerinitiatief.  Voor omgevingsdiensten is vooral de...

Opdrachtgever: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Realisatie: 2016

Lees verder

Milieubewustwording in Georgië

Milieubewustwording in Georgië
Georgië (in de Kaukasus, tussen Rusland en Turkije) is een fraai land met grote contrasten, zowel landschappelijk als sociaal. Ook in de hoofdstad Tbilisi zijn deze contrasten...

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur & Milieu (RWL)

Realisatie: 2013

Lees verder

DoorSTROMEN, ontwikkeling plan arrangement STROOM 2013 - 2015

DoorSTROMEN, ontwikkeling plan arrangement STROOM 2013 - 2015
Leren over water en waterbeheer, daar gaat het over in het Zuid-Hollandse arrangement STROOM. In de afgelopen jaren namen een groot aantal partijen deel aan dit educatie arrangement....

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht en projectgroep STROOM water

Realisatie: 2012

Lees verder

Landelijk programma Natuur- en Milieu Educatie

Landelijk programma Natuur- en Milieu Educatie
Natuur- en milieueducatie draagt bij aan duurzaamheid. Leren gaat immers vooraf aan veranderen van gedrag. Dat leren blijkt steeds belangrijker in een snel veranderende samenleving....

Opdrachtgever: Agentschap NL

Realisatie: 2008-2011

Lees verder

Management bij Utrechtse Milieudiensten

Management bij Utrechtse Milieudiensten
Sinds zomer 2011 is Wieke Bonthuis (interim)manager bij het Team Natuur- en Milieucommunicatie van de Milieudienst Zuid-Oost Utrecht. Team NMC werkt, net als de rest van de Milieudienst,...

Opdrachtgever: Milieudienst Zuid Oost Utrecht

Realisatie: 2011 - 2012

Lees verder

Marktverkenning NME Zoetermeer

Marktverkenning NME Zoetermeer
Team NME van de gemeente Zoetermeer laat door Cailin Partners een marktverkenning uitvoeren. De marktverkenning is met name gericht op de kansen voor het product ‘speelnatuur’.

Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer

Realisatie: 2011

Lees verder

Milieu Huis Spijkenisse

Milieu Huis Spijkenisse
Het Milieu Huis is het NME-centrum van Spijkenisse. Het centrum organiseert uiteenlopende recreatieve en educatieve activiteiten voor de inwoners van Spijkenisse en omgeving. De...

Opdrachtgever: Gemeente Spijkenisse

Realisatie: 2010-2011

Lees verder

Procesondersteuning campagne STROOM! NME Zuid-Holland

Procesondersteuning campagne STROOM! NME Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland heeft Cailin Partners gevraagd om de campagne STROOM! procesmatig te ondersteunen. Deze campagne wordt gedragen door alle Zuid-Hollandse NME-diensten en is...

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Realisatie: 2010

Lees verder

NME Zoetermeer

NME Zoetermeer
De gemeente Zoetermeer hecht aan NME en dat komt tot uitdrukking in een stevig team voor NME  en een breed palet van activiteiten. De belangrijkste doelgroep is het basisonderwijs. Een...

Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer

Realisatie: 2009-2010

Lees verder

Uitwisselingsbijeenkomst NME-aanbieders

Uitwisselingsbijeenkomst NME-aanbieders
Karin Verreck begeleidde, in opdracht van NME Amsterdam Osdorp, een uitwisselingsbijeenkomst voor NME aanbieders in Amsterdam Nieuw West.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Realisatie: 2010

Lees verder

Inrichting Natuurkwartier Nieuwegein

Inrichting Natuurkwartier Nieuwegein
Het Natuurkwartier Nieuwegein is een prachtig groen gebied waar mensen, dieren, natuur en cultuur elkaar raken. Het Natuurkwartier wordt gevormd door het Milieu Educatie Centrum (MEC)...

Opdrachtgever: Gemeente Nieuwegein

Realisatie: 2009

Lees verder

Landschap Laag Holland

Landschap Laag Holland
Om het Nationaal Landschap Laag Holland beter en integraler onder de aandacht te brengen van het publiek hebben enkele organisaties het initiatief genomen om de integrale samenwerking...

Opdrachtgever: Landschap Noord-Holland

Realisatie: 2008-2009

Lees verder

Training projectmatig werken

Training projectmatig werken
                Voor de medewerkers van het Amsterdams NME-centrum verzorgde Wieke Bonthuis een tweedaagse training projectmatig werken.

Opdrachtgever: Amsterdams NME-centrum

Realisatie: 2009

Lees verder

Doorwerking projecten jeugd en natuur

Doorwerking projecten jeugd en natuur
  Het ministerie van LNV heeft bij Cailin Partners en Veldwerk Nederland de vraag neergelegd hoe de doorwerking van projecten, die gesubsidieerd worden vanuit de RDN-regeling,...

Opdrachtgever: Ministerie LNV

Realisatie: 2010

Lees verder

OVERZICHT OPDRACHTEN