Wieke Bonthuis werkt graag aan het natuurlijk ontwikkelen van mensen en organisaties. De kern daarin is het op gang brengen van een maatschappelijke beweging, waar burgers, onderwijs, beleidsmakers, bestuurders en bedrijfsleven sàmen vorm aan geven. Dan gaat het ook over hoe een organisatie, een team, een programmagroep, of hoe een bewonersinitiatief zich op een organische wijze doorontwikkelt, met (ook) een mooi resultaat voor duurzaamheid als uitkomst. Wieke verbindt mensen aan een gezamenlijk ideaal en werkt met hen vanuit een positief toekomstbeeld, waar ieder zelf een stukje aan kan bijdragen.

Wieke is socioloog en werkt ruim 18 jaar als zelfstandig adviseur in verschillende rollen en contexten. Ze heeft binnen het advieswerk, maar ook daarbuiten, veel ervaring opgedaan in uiteenlopende leidinggevende rollen (teamleider, manager, directeur, directeur-bestuurder). Met haar thema natuur en duurzaamheid zet zij zich op verschillende manieren in.

Wieke vertaalt maatschappelijke en politieke ontwikkelingen door naar kansrijke ontwikkelingen voor de natuur- en duurzaamheidssector. Ze legt verbindingen tussen mensen en netwerken om daar gericht aan te werken. Ze pakt op wat er leeft en zet dit om in praktisch, gezamenlijk handelen; samen beweging creëren en doelen bereiken.

 

Activiteiten

Als adviseur en organisator werk ik aan het vooruithelpen van complexe processen en programma’s binnen het natuur- en duurzaamheidsdomein. Daartoe zet ik verschillende middelen in, variërend van een inspiratiebijeenkomst, seminar, tot het begeleiden van een participatieproces.

Als programmamanager zet ik me met veel energie in om met een groep/team van mensen en een netwerk van partners te komen tot een versnelling in de opgave en tot resultaten waar alle partijen zich aan kunnen verbinden. Er ontstaat beweging.

Als (interim) manager heb ik oog voor de specifieke, meegekregen opdracht. Ik zet me graag zo in, dat ook medewerkers die de opdracht mee uitwerken, zich erin blijven herkennen en het ervaren als een gezamenlijk streven. Er is een ‘wij’- gevoel.

Als bestuurder werk ik vanuit een strategische visie op de mensen, de processen en de bijdrage die de organisatie levert aan haar maatschappelijke omgeving. Er is een realistisch ideaal.

Projecten

1. Directeur BRES BV, energiecooperatie in Breda (Dec. 2017 – nu)

2. Makelaar Jong Leren Eten Gelderland (Jan. 2018 – nu)

3. Duurzaamheid als motor voor overheden in west en midden Brabant (2014 – 2016 in Roosendaal, Goirle, Ettten-Leur)

4. Duurzame ontwikkeling binnen omgevingsdiensten (2014 – 2016 onderzoek voor RVO-NL) en manager natuur- en duurzaamheidscommunicatie/klimaat ODRU 2017

5. Energiek Vooruit! Energiebesparing Gelderse Sportorganisaties; seminar 2014 in Arnhem

 

Wieke Bonthuis
Uitoord 70
4824 LE Breda
T: 06-52472590
E: w.bonthuis@cailin.nl