Bowine WijffelsOrganisatie- en team ontwikkeling gebaseerd op natuurlijk principes en het ontwikkelen van de natuurlijk kracht in de publieke sector, dat is waar Bowine Wijffels zich op richt. Als proces- en teambegeleider, spreker en inspirator ondersteunt ze organisaties en mensen en in het ontwikkelen van meer flexibiliteit, responsiviteit, veerkracht en adaptief vermogen. De inspiratie hiervoor haalt Bowine uit de natuur en uit het gedachtengoed van Netwerkend Werken.

Bowine begon haar carrière in het onderwijs en maakte later de overstap naar de natuur- en milieueducatie. Sinds 20 jaar werkt ze als zelfstandig ondernemer en heeft ze een zeer brede ervaring met name bij overheden en in de non-profit sector.

Bowine Wijffels
Mulderstraat 49
3581 GP Utrecht
06-51204682
b.wijffels@cailin.nl

 Natuurlijke kracht (Nature Wise)

Natuur

Organisaties zoeken naar nieuwe vormen van leiderschap, samenwerking en flexibiliteit. Nieuwe vormen die passender zijn bij onze tijd. Een tijd waarin het steeds belangrijker wordt om responsief te zijn op maatschappelijke veranderingen en een impactvolle bijdrage te kunnen leveren op je eigen domeinen. Vanuit dit idee ben ik altijd op zoek naar hoe het beter kan, maar vooral ook effectiever en praktischer zonder de strategische blik te verliezen. Het blijkt dat we hiervoor verrassend mooie lessen uit de natuur kunnen halen. Dat vraagt om op adequate wijze de vertaling van ecosystemen naar organisaties te kunnen maken.

Meer impact door  perspectieven en patronen uit de natuur  te vertalen naar beleid en praktijk?
Zie www.nature-wise.nl. Mail naar: b.wijffels@cailin.nlNatuurNetwerkend Werken

Werken in netwerken… dat is een belangrijke trend die we steeds meer zien in de publieke sector, immers om iets te bereiken heb je anderen nodig, Hoe bouw je aan een netwerk waarmee je resultaat bereikt? Hoe overstijg je individuele belangen tot gezamenlijke waarde vorming? Vanuit de coöperatieve vereniging Netwerk&Co faciliteert en ondersteunt Bowine Wijffels netwerkprocessen en verzorgt op maat trainingen rond netwerkend werken.

Zie: www.netwerkenco.nl. Mail naar: bowine@netwerkenco.nlBiomimicry

Natuur
Biomimicry staat bekend als een ontwerpmethodiek op basis van inspiratie in de natuur. Biomimcry wordt toegepast op architectuur, op product- en gebiedsontwikkeling. We kunnen Biomimicry (de life’s principles) ook toepassen op het ontwerp van een organisatie! Biomimicry voor sociale innovatie gaat vooral over het toepassen van succesvolle patronen in de natuur op organisatieontwikkeling en maatschappelijke vraagstukken. Het toepassen van Biomimicry doet Bowine vanuit de netwerkorganisatie BiomimicryNL.

Voor meer info zie: www.biomimicrynl.org. Mail naar: bowine@biomimicrynl.org   TOT (Team Ontwikkel Trajecten)

Tot slot heeft Bowine zich sinds 2018 aangesloten bij TOT; een netwerk van professionals gespecialiseerd in het bijdragen aan teams in ontwikkeling. TOT is een initiatief van Suzanne van Emden en samen onderzoeken we waar een natuurlijk perspectief teams een stapje verder helpen. Voor meer informatie over dit netwerk, zie: www.tottot.nl